۱۳۹۴ شهریور ۸, یکشنبه

قیمت مبلمان اداری

ساخت ساختمان اداری جدید به موقعیت محلی آن بستگی دارد. ساختمان باید تا حد امکان در محلی ساخته شود که از روشنایی مفید روز بهره برده و از تابش شدید نور و گرمای خورشید دور باشد…
1
ساختمان های اداری:
ساختمان یک اداره بزرگ شامل مکان های مختلف و متعددی است
۱ )بخش های اداری دفاتر مجزا برای یک تا سه نفر به همراه مبلمان اداری کارگاه هایی برای کار آموزان و دفاتر گروهی برای حداکثر ۲۰ نفر، بعضی ادارات کارگاه  های مجزا را با بخش های گروهی یکی می کنند. در اداره ای با پالن باز به جز یک بخش منشی گری مجزا، بقیه مکانها برای کار فردی و گروهی چند منظوره اختصاص می یابد
۲ ) قسمت های انبار اسناد برای نگهداری پرونده ها، طرح ها، تجهیزات اداری ، میکروفیلم و وسایل الکترونیکی، لوازم بایگانی و ثبت ، ثبت اسناد باز سازی و خرد کردن.
۳ ) بخش های خدمات اصلی اداری، دارای تجهیزات نوشتاری و فایلینگ اداری ، تکثیر ، چاپ، فتوکپی و کامپیوترهای شخصی
۴ ) قسمت پست خانه، نامه ها و محموله های پستی، کتابخانه اداری ، کنترل ورود و خروج اجناس
۵ ) بخش نمایش گروهی شامل اتاق های گردهمایی با دیوارهای متحرک و بخش های نمایشگاه، تاالر های کنفرانس با میز کنفرانس ، میز مدیریت  ، میز اداری و گردهمایی
2
۶ ( امکانات اجتماعی شامل رختکن، آشپزخانه، توالت برای هر طبقه یا بخش، بخش استراحت کارکنان، محل خوردن و آشامیدن، امکانات ورزشی، سالن غذا خوری با آشپزخانه
۷) مکانهای اضافی و ضمیمه، احتماال برای تعلیم در زمینه استفاده از وسایل سمعی و بصری
۸ ( امکان نیاز به وجود یک قسمت برای ورود اتومبیل ، جای پارک (به صورت زیر زمین) و بخش های تحویل.
۹ ( فضاهای گروهی شامل راهروها – پلکان – آسانسورها و خروجی های اضطراری به صورت داخلی و خارجی.
۱۰ ( خدمات اصلی شامل وجود مسائل خدمات فنی ، تهویه مطبوع، دستگاه تهویه، سیستم حرارتی ، برق، سیستم آرمانی پردازش اطالعات، مرکز کامپیوتری، مخابرات و نظافت و مراقبت. سطح زیر بنای الزم در ادارات را تقریبا از ۲ تا ۳متر مربع به حدود ۱۵ تا ۱۸متر مربع افزایش می دهند
برای اطلاعات بیشتر از قیمت میز مدیریت و قیمت مبلمان اداری و قیمت میز اداری به وبسایت رسمی محیط آرا مراجعه کنید:
www.mohitara.com